Bez bariéry o.z. - Národná platforma proti bariéram

Európsky zámkový systém NHZC - SK

verejné toalety pre telesne postihnuté osoby

áno, mám záujem o vložky k projektu Euro kľúča NHZC - SK

typ 1
bezpečnostná vložka 333K - 30/30 mm*
gombík z vnútornej strany
povrch - nikel matný
najpoužívanejšia vložka v systéme Euro kľúč
typ 2
bezpečnostná vložka 333T - 30/30 mm*
núdzová funkcia Emergency -
vložku je možné otvoriť, aj keď je kľúč
zasunutý z vnútornej strany
povrch - nikel matný
typ 3
bezpečnostná vložka 333 - 30/30 mm*
vložku nie je možné otvoriť, ak je kľúč
zasunutý z vnútornej strany
povrch - nikel matný
typ 4
bezpečnostná vložka 333H - 30/10 mm
polovičná - jednostranná
typ 5
bezpečnostná vložka 382
skrinková
typ 6
bezpečnostná vložka 393
elektrický spínač

áno, mám záujem o vložky k projektu Euro kľúča NHZC - SK

Ako správne odmerať vložku
Dĺžku vložky je potrebné prispôsobiť hrúbke dverí, na hrane dverí môžete zistiť vonkajší aj vnútorný rozmer od skrutky, ktorou vložku upevníte.
Dlžky vložiek do dverí sú odstupňované po 5 mm na jednu alebo obidve strany.
Pri objednávke napíšte ich dĺžku napr. 30/50 mm alebo 45/55 mm.
 • odmeriame vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí (L1)

 • odmeriame vzdialenosť medzi upevňovacou skrutkou cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vnútornej strany dverí (L2)

 • áno, mám záujem o vložky k projektu Euro kľúča NHZC - SK

  Základný rozmer bezpečnostnej vložky DOM 333 je 30/30 mm. Najčastejšie sa používa rozmer 30/35 mm, prípadne 30/40 mm.
  Výnimku tvoria vchodové dvere z PVC alebo hliníka, do ktorých sa montujú dlhšie vložky.

  Ako vložku objednať:
 • druh vložky podľa hore uvedenej tabuľky
 • rozmer vložky v mm (napr. 30/45 mm)
 • počet kľúčov - maximálne 3 kusy k jednej vložke (pre prevádzkovateľa len na údržbu zariadenia)

 • K objednávke vložky je potrebné dodať tieto informácie:
 • názov objektu (úradu, firmy, reštaurácie apod.), v ktorom sa WC nachádza
 • presné umiestnenie (napr. vľavo od vchodu, poschodie apod.)
 • GPS súradnice v decimálnom tvare, napr.: 48.1697864, 17.1562926
 • druh zariadenia (WC, plošina, eskalátor apod.)
 • časová prístupnosť zariadenia v objekte (non-stop alebo otváracie hodiny)
 • logo prevádzkovateľa/objektu na uľahčenie identifikácie v zozname

 • K dodávke každej vložky patrí:
 • jednotné grafické označenie v podobe samolepiacej fólie
 • bezplatný zápis v zozname

 • áno, mám záujem o vložky k projektu Euro kľúča NHZC - SK