Bez bariéry o.z. - Národná platforma proti bariéram


Vzhľadom k skutočnosti, že systém Eurokľúč, ktorý OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram začala presadzovať pre potreby zdravotne postihnutých občanov vzbudzuje stále vyššiu a vyššiu pozornosť a následne sa zvyšuje aj počet dotazov k tejto malej, ale dôležitej pomôcke pre zvýšenie mobility a dostupnosti základných diskrétnych ľudských potrieb, zriadila Národná platforma proti bariéram Národný kontaktný bod systému Eurokľúč. Tento inštitút je určený nielen pre informovanosť pacientov a zdravotne postihnutých vo vzťahu k dostupnosti kľúčov pre systém Eurokľúč, ale aj pre informácie smerované k majiteľom toaliet pre zdravotne postihnutých, k majiteľom výťahov a zdvíhacích plošín pre odstránenie bariér pre telesne postihnutých a podobne.

Teraz už môžu pacienti, rovnako ako záujemcovia o systém Eurokľúč, t.j. na jednej strane kľúčov, na strane druhej zámkov k danému systému, ktorý bol vyvinutý pre potreby zdravotne postihnutých, podávať svoje dotazy nasledovným spôsobom:
Poslaním vytvorenia Národného kontaktného bodu systému Eurokľúč je poskytovať základné informovanie zdravotne postihnutých občanov a záujemcov o implementáciu systému, vytváranie osvety a informovanosti v rámci tohto nástroja, rovnako ako koordinácia aktivít vo vzťahu k tomuto nástroju.